LANDMARK VASTGOED MANAGEMENT BV

ONZE DIENSTEN

Begeleiding van begin tot eind voor vastgoedbeleggers

Landmark Vastgoed Management BV is een flexibel opgezette organisatie. Wij realiseren ons dat elk bouwwerk, elke verbouwing, elke opdracht en elke opdrachtgever anders is. Na goed overleg vooraf moet het duidelijk worden welke wensen u heeft en wat u van ons kunt verwachten, zodat het bouwproject tot een geweldig resultaat leidt.

Procesbegeleiding

Onder de begeleiding vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om uw project goed te laten verlopen. We verzorgen onder meer de directievoering, het bouwtoezicht, de verslaglegging van vergaderingen en de uiteindelijke oplevering. Afhankelijk van de omvang van het project wordt, in overleg met u, bepaald hoeveel begeleiding er nodig is voor dit project.

Als vastgoedbelegger krijgt u bij elk project, groot of klein, te maken met de overheid en partijen die het project tot stand brengen. Zorgvuldig toetsen is zeker van belang om desillusies en hoge rekeningen te voorkomen. Dit doen wij op verschillende niveaus:

Financiële haalbaarheid
Wij onderzoeken of uw plannen passen binnen het budget dat u daarvoor in gedachten heeft. Eventuele overige kosten om de plannen te realiseren, kunnen we samen met u invullen.

Planmatige haalbaarheid
Is de financiële haalbaarheid positief, dan toetsen we of het door u beoogde gebruik van het vastgoed past binnen de kaders van de regelgeving. Daarna kunnen we met het project beginnen.

Met een zorgvuldige planvoorbereiding kunnen we uw wensen inventariseren en de bouwkosten en bouwtijd bepalen. Dit noteren we in een Programma van Eisen. Het PvE zal tijdens het verdere proces de basis vormen: van schetsontwerp naar definitief ontwerp, van bestekset tot bouwvoorbereiding en uitvoering. In dit stadium waken we over het ontwerp, de kwaliteit en de duurzaamheid. Dit hoeft het budget niet onder druk te zetten en zorgt na realisatie voor lagere onderhoudskosten, een aspect waar men nogal eens aan voorbij gaat.

Goed uitgedacht tekenwerk en slimme aansluitende constructies zijn onmisbaar. We maken zowel architectonische ontwerpen als bouwkundige uitwerkingen. Onze constructeur kijkt altijd mee, zodat er een optimaal ontwerp met specifieke details ontstaat. Juiste detaillering en materiaalkeuze maken het voor de bouwers makkelijker hun werkzaamheden uit te voeren. Dit voorkomt problemen in de nabije toekomst en is van groot belang op toekomstig onderhoud.

Voordat we de eerste steen kunnen leggen, moet er veel werk verzet worden om toestemming te krijgen voor de werkzaamheden. Dit staat genoteerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarbij is vroegtijdig overleg met de overheid van groot belang. Want ook al is een vergunningsaanvraag landelijk geregeld, lokaal zijn er altijd factoren die om een iets andere aanpak vragen. Landmark Vastgoed Management BV zet zich, mede door goede contacten en de persoonlijke werkwijze, volledig in om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De bouwkundige structuur van uw pand is bepalend voor de mogelijkheden tot afbouw en inrichting. Alle lijnen, van plafond en wanden tot vloer, bepalen de mogelijkheden voor het interieur. Komt de structuur niet overeen met uw wensen? Dan maken wij voor het gewenste resultaat een goed plan om de bouwkundige elementen in lijn te krijgen.

Landmark Vastgoed Management BV kan ook het interieur van uw vastgoed ontwerpen. We ontwerpen onder meer losse elementen, (inbouw)meubilair en stellen een verlichtingsplan op. Ook hierbij letten wij op de details en de bouwkundige constructie. Zo wordt het interieur op het exterieur afgestemd.

Dakwerkzaamheden

Meerjaren onderhoudsplan

De verhuurbaarheid van uw vastgoed waarborgen? De functionaliteit van uw pand verbeteren?
Landmark Vastgoed Management BV inspecteert uw bezit en inventariseert het uit te voeren onderhoud.

Dit onderhoud kan over meer jaren worden uitgevoerd en wordt in een meerjarenonderhoudsplan vastgelegd. Zo heeft u voor een langere periode inzicht in de onderhoudskosten en noodzakelijke werkzaamheden.

Werkzaamheden

Voorbeelden van de werkzaamheden die wij voor u kunnen aansturen:

Funderingsherstel

Uitdiepen en optimaliseren van kelders

Dakwerkzaamheden

Binnen- en buitenschilderwerk en gevelwerkzaamheden

Timmer- en herstelwerkzaamheden

Glaswerk en isolerende maatregelen

Andere diensten

Met onze quickscan wordt uw pand of het gebouw dat u wilt kopen globaal in kaart gebracht. We kijken bijvoorbeeld naar de algehele staat van onderhoud, de condities van installaties en de constructieve gebreken die op korte termijn verbeterd moeten worden.

Overweegt u als vastgoedbelegger een winkel- of bedrijfspand te kopen? Om teleurstelling achteraf te voorkomen, is een gedegen bouwkundige opname van essentieel belang. De constateringen en ons advies leggen we vast in een rapportage, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Aan de hand van het bouwkundig onderzoek en verder dossieronderzoek, brengen we voor u als potentiële koper de eventuele positieve en negatieve punten in kaart. In overleg kunnen de mogelijkheden voor uw toekomstige plannen tijdens dit onderzoek worden getoetst op haalbaarheid. We voegen dan een bestemmingsplantoets toe aan de opdracht.

Wilt u zeker zijn over uw aankoop?