Landmark Vastgoed Management BV

Onze diensten

Dit is een titel

Begeleiding van begin tot eind voor vastgoedbeleggers

Landmark Vastgoed Management BV is een flexibel opgezette organisatie. Wij realiseren ons dat elk bouwwerk, elke verbouwing, elke opdracht en elke opdrachtgever anders is. Na goed overleg vooraf moet het duidelijk worden welke wensen u heeft en wat u van ons kunt verwachten, zodat het bouwproject tot een geweldig resultaat leidt.

Dit is een titel

Procesbegeleiding

Onder de begeleiding vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om uw project goed te laten verlopen. We verzorgen onder meer de directievoering, het bouwtoezicht, de verslaglegging van vergaderingen en de uiteindelijke oplevering. Afhankelijk van de omvang van het project wordt, in overleg met u, bepaald hoeveel begeleiding er nodig is voor dit project.

Plantoetsing

Als vastgoedbelegger krijgt u bij elk project, groot of klein, te maken met de overheid en partijen die het project tot stand brengen. Zorgvuldig toetsen is zeker van belang om desillusies en hoge rekeningen te voorkomen. Dit doen wij op verschillende niveaus:

Financiële haalbaarheid
Wij onderzoeken of uw plannen passen binnen het budget dat u daarvoor in gedachten heeft. Eventuele overige kosten om de plannen te realiseren, kunnen we samen met u invullen.

Planmatige haalbaarheid
Is de financiële haalbaarheid positief, dan toetsen we of het door u beoogde gebruik van het vastgoed past binnen de kaders van de regelgeving. Daarna kunnen we met het project beginnen.

Vergunningprocedures
Voordat we de eerste steen kunnen leggen, moet er veel werk verzet worden om toestemming te krijgen voor de werkzaamheden. Dit staat genoteerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarbij is vroegtijdig overleg met de overheid van groot belang. Want ook al is een vergunningsaanvraag landelijk geregeld, lokaal zijn er altijd factoren die om een iets andere aanpak vragen. Landmark Vastgoed Management BV zet zich, mede door goede contacten en de persoonlijke werkwijze, volledig in om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Meerjaren onderhoudsplan

De verhuurbaarheid van uw vastgoed waarborgen? De functionaliteit van uw pand verbeteren?
Landmark Vastgoed Management BV inspecteert uw bezit en inventariseert het uit te voeren onderhoud.

Dit onderhoud kan over meer jaren worden uitgevoerd en wordt in een meerjarenonderhoudsplan vastgelegd. Zo heeft u voor een langere periode inzicht in de onderhoudskosten en noodzakelijke werkzaamheden.

Werkzaamheden

Voorbeelden van de werkzaamheden die wij voor u kunnen aansturen:

Funderingsherstel
Uitdiepen en optimaliseren van kelders
Dakwerkzaamheden
Binnen- en buitenschilderwerk en gevelwerkzaamheden
Timmer- en herstelwerkzaamheden
Glaswerk en isolerende maatregelen

Dit is een titel

Andere diensten

Quickscan
Met onze quickscan wordt uw pand of het gebouw dat u wilt kopen globaal in kaart gebracht. We kijken bijvoorbeeld naar de algehele staat van onderhoud, de condities van installaties en de constructieve gebreken die op korte termijn verbeterd moeten worden.
Bouwkundig aankoopadvies
Overweegt u als vastgoedbelegger een winkel- of bedrijfspand te kopen? Om teleurstelling achteraf te voorkomen, is een gedegen bouwkundige opname van essentieel belang. De constateringen en ons advies leggen we vast in een rapportage, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Due diligence
Aan de hand van het bouwkundig onderzoek en verder dossieronderzoek, brengen we voor u als potentiële koper de eventuele positieve en negatieve punten in kaart. In overleg kunnen de mogelijkheden voor uw toekomstige plannen tijdens dit onderzoek worden getoetst op haalbaarheid. We voegen dan een bestemmingsplantoets toe aan de opdracht.
Mediation

Dit is een titel

Wilt u zeker zijn van uw aankoop?

Logo Landmark Vastgoed Management