Begeleiding van begin tot eind voor vastgoedbeleggers

Landmark Vastgoed Management BV is een flexibel opgezette organisatie. Wij realiseren ons dat elk bouwwerk, elke verbouwing, elke opdracht en elke opdrachtgever anders is. Na goed overleg vooraf moet het duidelijk worden welke wensen u heeft en wat u van ons kunt verwachten, zodat het bouwproject tot een geweldig resultaat leidt.

Procesbegeleiding

Onder de begeleiding vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om uw project goed te laten verlopen. We verzorgen onder meer de directievoering, het bouwtoezicht, de verslaglegging van vergaderingen en de uiteindelijke oplevering. Afhankelijk van de omvang van het project wordt, in overleg met u, bepaald hoeveel begeleiding er nodig is voor dit project.

Meerjarenonderhoudsplan

De verhuurbaarheid van uw vastgoed waarborgen? De functionaliteit van uw pand verbeteren? Landmark Vastgoed Management BV inspecteert uw bezit en inventariseert het uit te voeren onderhoud. Dit onderhoud kan over meer jaren worden uitgevoerd en wordt in een meerjarenonderhoudsplan vastgelegd. Zo heeft u voor een langere periode inzicht in de onderhoudskosten en noodzakelijke werkzaamheden.

Werkzaamheden
Voorbeelden van de werkzaamheden die wij voor u kunnen aansturen:

  • Funderingsherstel
  • Uitdiepen en optimaliseren van kelders
  • Dakwerkzaamheden
  • Binnen- en buitenschilderwerk en gevelwerkzaamheden
  • Timmer- en herstelwerkzaamheden
  • Glaswerk en isolerende maatregelen

 Andere diensten