Transformatie

Amsterdam
Singel 540

Categorie

Retail | Transformatie

Werkzaamheden Landmark

Aanbesteding / Projectregie / Directievoering / Bouwtoezicht

Oplevering

2018

Info

Sloop van gehele interieur en exterieur. Transformatie van gebouw Geelvinck tot hoogwaardige kantoorlocatie.
Het gehele interieur en exterieur zijn volledig tot casco gesloopt. De lay-out is geoptimaliseerd en geschikt gemaakt voor een vrije indeelbaarheid. De gebouwschil voldoet ruim aan het Bouwbesluit en de installaties hebben een hoog rendement, zodat er een aangenaam klimaat heerst om in te werken. Combineer dit met een hoogwaardig lichtplan en onbeperkte mogelijkheden voor dataverkeer via glasvezel, dan moge het duidelijk zijn dat met de transformatie van gebouw De Geelvinck tot gebouw Bloomhouse Amsterdam een nieuwe en hoogwaardige kantoorlocatie is gerealiseerd.